Jakość

Mamy przyjemność przedstawić Państwu certyfikaty potwierdzające zgodność naszego systemu zarządzania z normami ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością, ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska oraz ISO 22000 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym wyrobu.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem działalności Orion Znakowanie Towarów Sp. z o.o., na rynku materiałów opakowaniowych, jakimi są etykiety samoprzylepne (etykiety papierowe, etykiety foliowe), jest spełnienie wymagań wszystkich Klientów, uwzględniając środowisko naturalne, bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu oraz zasady odpowiedzialności społecznej i etyczne podstępowanie w biznesie.

Osiągamy to przez:

1. Realizację zamówień zgodnie z wymaganiami naszych Klientów.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu Klientom branży spożywczej.

3. Zapewnienie przyjaznych dla środowiska oraz bezpiecznych i higienicznych warunków produkcji.

4. Zmniejszanie oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie znaczących aspektów środowiskowych.

5. Prowadzenie gospodarki odpadami, realizowanej przez odpowiednią segregację oraz przekazywanie podmiotom uprawnionym do odbioru.

6. Zapewnienie odpowiednich kompetencji i świadomości poprzez szkolenie pracowników.

7. Znajomość Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez pracowników organizacji.

Aby osiągnąć powyższe założenia utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm:

ISO 9001:2008 

i niniejszym zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności tego systemu, do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego oraz do przestrzegania wszystkich, mających zastosowanie, wymagań prawnych.

Postępując zgodnie z tymi zasadami, dzięki zaangażowaniu Najwyższego Kierownictwa oraz wszystkich pracowników, gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo wyrobu, spełniające oczekiwania naszych Klientów oraz dbałość o środowisko naturalne.

Prezes Zarządu

Marek Dziewanowski

Zdjecia

 

Nowy znak certyfikacji TUV

 

Baner

Reklama2

Dane teleadresowe

Orion Znakowanie Towarów sp. z o.o.

ul.Strzelińska 2

52-151 Wrocław/Iwiny

tel: +48 71 38 118 00

fax: +48 71 38 118 01

BOK: +48 71 38 118 02

Zapytania ofertowe

emtpty
jakosc

NIP PL8971632600, REGON 932175258, Kapitał zakładowy 250.000 PLN

KRS 0000054725

Sad Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS